Ebook ngôn ngữ lập trình C – Free Download

Muốn bắt đầu với ngôn ngữ lập trình C nhưng chưa có phương hướng? Vốn là ngôn ngữ có tính cô đọng, cấu trúc, tương thích, biên dịch, lập trình C đòi hỏi người dùng phải có tính tư duy cao. Chính vì thế mà C được chọn làm ngôn ngữ cơ bản trong trường học cũng như khi đi làm. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về ngôn ngữ C thì đừng bỏ qua bài viết này và bộ Ebook ngôn ngữ lập trình C dưới đây.

Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C

C là ngôn ngữ lập trình cấp cao, được sử dụng rất phổ biến để phát triển ứng dụng và lập trình hệ thống cùng với Assembler.

Nguồn gốc ngôn ngữ lập trình C

Những năm cuối thập kỷ 60 – đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX: Dennish Ritchie – người làm việc tại phòng thí nghiệm Bell dựa trên ngôn ngữ BCOL và ngôn ngữ B đã phát triển ngôn ngữ lập trình C. Lần đầu tiên nó được cài đặt trên máy DEC PDP-11, hệ điều hành UNIX.

Năm 1978: cuốn “Ngôn ngữ lập trình C” được Dennish Ritchie và B.W Kernighan xuất bản và lưu hành phổ biến đến ngày nay.

Ban đầu, C chỉ được thiết kế với mục đích lập trình trong môi trường hệ điều hành Unix để hỗ trợ các công việc lập trình phức tạp. Sau này, khi lập trình ngày càng phát triển, C nhanh chóng được hội nhập vào thế giới lập trình. Và được sử dụng rộng rãi trong các công ty lập trình. Tiếp đó, các phiên bản hỗ trợ cho việc lập trình bằng ngôn ngữ C được các công ty sản xuất phần mềm lần lượt đưa ra. Chuẩn ANSI C cũng từ đó được khai sinh.

Ưu điểm của ngôn ngữ C

 • Thư viện gồm nhiều hàm (function) được tạo sẵn giúp lập trình viên giải quyết công việc nhanh chóng, đơn giản hơn.
 • Hỗ trợ nhiều phép toán, phù hợp cho việc giải quyết các bài toán với nhiều công thức phức tạp.
 • Cho phép lập trình viên tự định nghĩa thêm các kiểu dữ liệu trừu tượng khác.

Tính ứng dụng của ngôn ngữ lập trình C

 • Là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân tin học tại nhiều trường đại học – khoa CNTT.
 • Nhiều nước trên thế giới chọn ngôn ngữ lập trình C để dạy thay vì Pascal.
 • C được sử dụng phổ biến bởi cả các nhà tin học chuyên nghiệp lẫn lập tình viên nghiệp dư.

Download Ebook ngôn ngữ lập trình C

Những kiến thức trong Ebook ngôn ngữ lập trình C:

 • Những khái niệm cơ bản về ngôn ngữ C
 • Biến và Kiểu dữ liệu – Lý thuyết
 • Biến, Toán tử và Kiểu dữ liệu – Thực hành
 • Toán tử và Biểu thức – Lý thuyết
 • Toán tử và Biểu thức – Thực hành
 • Nhập và Xuất trong C – Lý thuyết
 • Điều kiện – Lý thuyết
 • Điều kiện – Thực hành
 • Vòng lặp – Lý thuyết
 • Vòng lặp – Thực hành
 • Mảng – Lý thuyết
 • Mảng – Thực hành
 • Con trỏ – Lý thuyết
 • Con trỏ – Thực hành
 • Hàm – Lý thuyết
 • Hàm – Thực hành
 • Chuỗi – Lý thuyết
 • Chuỗi – Thực hành
 • Các Kiểu dữ liệu Nâng cao và Sắp xếp – Lý thuyết
 • Các Kiểu dữ liệu Nâng cao và Sắp xếp – Thực hành
 • Quản Lý Tập Tin – Lý thuyết
 • Quản Lý Tập Tin – Thực hành

Minh Hoàng JSC

Ebook ngôn ngữ

lập trình C